Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Links Web + EDI

Op 1 april 2010 gaat EMCS in produktie .Indien U vragen heeft over EMCS kan U contact opnemen met de Helpdesk:
  • eMail of
  • per telefoon op het nummer 0257/93333. Telefoonnummer zal idem zijn als voor PLDA. Aangezien dat voor het inbellen bij de Helpdesk de keuze-optie 'EMCS' niet tijdig actief zal zijn, worden de economische operatoren verzocht in het keuze-menu voorlopig PLDA te selecteren om verbonden te worden met een medewerker.

Om toegang te hebben tot de webapplicaties, moet u ook beschikken over de nodige rol zoals bijv «EMCS» die u waarschijnlijk vooraf werd toegekend door de Toegangsbeheerder van uw onderneming:
 

Links EMCS

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende EMCS-links voor  en de productie omgevingen de testomgevingen (Test-ACC met huidige release en Test-SIM voor toekomstige releases).

Links voor extern gebruik

Web Omgeving

Omschrijving

URL

EMCS-Productie EMCS Web via internet https://eservices.minfin.fgov.be/EMCSWeb
EMCS-Test-ACC EMCS Web via internet
EMCS-Test-ACC EMCS Web via internet

https://ccff-test2.minfin.be/EMCSWeb

EMCS-Test-SIM EMCSWeb via internet

B2B Omgeving

Omschrijving

URL

EMCS-Productie Operation endpoint https://ccff02.minfin.fgov.be:1443/masp/emcs/msa/movement/b2b
EMCS-Test-ACC Operation endpoint https://ccff-test1.minfin.be:1443/masp/emcs/msa/movement/b2b
EMCS-Test-SIM Operation endpoint

 https://ccff-test1.minfin.be/masp/emcs-Ph34/msa/movement/b2b

Links voor intern gebruik

Omgeving

Omschrijving

URL

EMCS-Productie EMCS Web via intranet http://www.finbel.intra/EMCSWeb
EMCS-Test-ACC EMCS Web via intranet https://ccffwbacc.finbel.intra/EMCSWeb
EMCS-Test-SIM EMCS Web via intranet


SEED-on-Europa - mogelijkheid tot on-line controleren van een accijnsnummer

Via de website van de Europese Unie kan on-line de juistheid van een accijnsnummer nagegaan worden.
Op Europees niveau heeft iedere lidstaat een gegevensbank ontwikkeld met een register van personen die de hoedanigheid van erkend entrepothouder of geregistreerd bedrijf bezitten, evenals een register met de plaatsen die erkend werden als belastingentrepot. Met de inlichtingen van iedere lidstaat werd de SEED-gegevensbank samengesteld. Door de Europese Commissie werd de SEED-on-Europa module ontwikkeld waarmee de marktdeelnemers de juistheid van het accijnsnummer van hun klant(en) en/of leverancier(s) kunnen nagaan.
Het raadplegen van deze SEED-on-Europa module kan via volgende link:
Website SEED-on-Europa
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de opzoekingsmodule hoofdlettergevoelig is.