Wat moet u weten?

SEED-on-Europa - Mogelijkheid tot online controleren van een accijnsnummer
 


Via de website van de Europese Unie kan online de juistheid van een accijnsnummer nagegaan worden.

Op Europees niveau heeft iedere lidstaat een gegevensbank ontwikkeld met een register van personen die de hoedanigheid van erkend entrepothouder of geregistreerd bedrijf bezitten, evenals een register met de plaatsen die erkend werden als belastingentrepot. Met de inlichtingen van iedere lidstaat werd de SEED-gegevensbank samengesteld. Door de Europese Commissie werd de SEED-on-Europa module ontwikkeld waarmee de marktdeelnemers de juistheid van het accijnsnummer van hun klant(en) en/of leverancier(s) kunnen nagaan. Het raadplegen van deze SEED-on-Europa module kan via volgende link: Website SEED-on-Europa.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de opzoekingsmodule hoofdlettergevoelig is.