Verhoging accijnstarieven - 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 wijzigen de accijnstarieven van toepassing op sigaretten en tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak.

De gewijzigde accijnstarieven zijn opgenomen in Titel 4, Hoofdstuk 6, Afdelingen 1, 3 en 4 van de programmawet van 25 december 2017 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2017).

Een overzicht van de wijzigingen vindt u in  deze tabel (PDF, 533.72 KB).