Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Finprof

Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet.

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 – BS van 14/06/2007).
 

Actualiteiten
 

 • Finprof - problemen bedrag aangifte

  Bij het inbrengen van een aangifte in Finprof : gelieve voor het inbreng van de decimalen niet het ‘.’ van het numeriek klavier te gebruiken. U dient de ‘,’ te gebruiken anders kan het zijn dat het bedrag 100 maal groter wordt.
  Dit probleem komt sporadisch voor. Gelieve dus voor het ondertekenen van de aangifte het bedrag te controleren! De FOD Financiën doet er alles aan om dit probleem zo vlug mogelijk op te lossen.

 • Binnenkort kan u uw aangifte gemakkelijker en vlugger ondertekenen via het tabblad “ondertekenen”. Het systeem dat gebruik maakte van pdf-bestanden wordt dus afgeschaft.
 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2020 (New)
  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2020 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 40.800 € gebracht
 • De toepassing FINPROF zal niet beschikbaar zijn komende dinsdag 22 oktober, van 9 tot 11 uur.
 • Afsluiting van het jaar 2018.
  • U kan de aangiften bedrijfsvoorheffing voor het jaar 2018 nog indienen via Finprof tot vrijdag 27 september 2019 voor 16 u. Indien u nadien nog een verbeterende aangifte voor 2018 wenst in te dienen, moet u :
   • voor een negatieve aangifte : een bezwaar indienen bij de bevoegde Centrum Directeur.
   • voor een positieve aangifte : een aanvullende opgave 325 indienen via Belcotax On Web
 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2019 (New)
  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2019 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 39.980 € gebracht.
 • Aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches – te vermijden fouten

  Aard van inkomsten
   
  U (of uw sociaal secretariaat, of uw boekhouder) dient aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches in? Wij vragen u om nauwgezet aandacht te besteden aan de aard van inkomsten die u vermeldt op de aangifte en aan het type van de fiscale fiches die u indient.
   
  De vermelding van een onjuiste aard van inkomsten leidt tot een fout ingediende aangifte of fiscale fiche.
   
  Vanaf 13 juli 2018 zullen we de aangifte in de bedrijfsvoorheffing vergelijken met de fiscale fiches per aard van inkomsten. Elk gebrek aan overeenstemming zal leiden tot een administratieve sanctie. De eerste vergelijkingen hebben betrekking op de inkomsten die in 2017 worden betaald of toegekend.

   Meer informatie (PDF, 49.69 KB)
   
 • Aanmelden via ITS ME

  Indien u verzendingen of aangiften wenst te consulteren kan u zich aanmelden via ITS ME.

  Indien u echter een aangifte wenst aan te maken, te verzenden of een andere handeling wenst te verrichten waarvoor een electronische ondertekening nodig is, zal u zich voorlopig nog moeten aanmelden met uw EID of een certificaat.

 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2018 (New)

  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2018 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 39.150 € gebracht.

 • Nieuwe Teams Inning “bedrijfsvoorheffing”’ vanaf 1/2/2017

  Raadplegen de FAQ.

 • Als u vragen heeft, gelieve eerst de FAQ's (veel gestelde vragen) te raadplegen (dit kan u tijd besparen).

  Als u daar geen antwoord op uw vraag heeft gevonden, kunt u zich richten tot info.finprof@minfin.fed.be.