Hoe toegang krijgen tot Belcotax-on-web?Problemen met de toegang? Raadpleeg onze FAQ’s of de demo's

Om toegang te krijgen tot Belcotax-on-web moet u:

  • een recente browser en een internetverbinding hebben.
  • uw elektronische identiteitskaart (eID) (+ uw pincode en een kaartlezer) of een certificaat klasse 3 hebben
     

U beschikt over een KBO-nummer

U bent voorgaande jaren reeds een gekende gebruiker bij de applicatie Belcotax-on-web.

Als u reeds elektronische aangiften heeft gedaan, stroomt u onmiddellijk verder naar de applicatie Belcotax-on-web. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het belcotax@minfin.fed.be . 

OPGELET! U dient zich te connecteren ‘in eigen naam’. ‘In naam van de onderneming’ is technisch niet toegestaan.

Eerste keer bij Belcotax-on-web?

Dan beschikt u niet over een gekend KBO-nummer in de applicatie Belcotax-on-web.

Indien u beschikt over een KBO-nummer, kunt u een aanvraag richten naar belcotax@minfin.fed.be via onderstaand registratieformulier om toegang te verkrijgen tot de applicatie Belcotax-on-web.

Indien uw aanvraagprocedure wordt goedgekeurd, kunt u zich connecteren tot de applicatie.

Als u nog niet beschikt over een KBO-nummer, maar een rechtspersoon, een openbare dienst, een werkgever of een handelaar natuurlijk persoon bent, of u oefent een aan de btw onderworpen activiteit of een vrij beroep uit, dan moet u een KBO-nummer aanvragen bij de Kruispuntbank Ondernemingen. Op basis van dat KBO-nummer kunt u vervolgens uw aanvraag voltooien om toegang te verkrijgen tot de applicatie.

 Aanvraagformulier (voor personen die WEL beschikken over een KBO-nummer) (DOCX, 35.87 KB)
 

U beschikt niet over een KBO-nummer

Update van 10-04-2020: Gelieve uw aanvraag voor toegang tot de applicatie uitsluitend per mail te willen indienen via belcotax@minfin.fed.be. Papieren aanvragen kunnen gelet op de omstandigheden niet worden behandeld.
 
Als u niet onder één van de voorgaande categorieën valt en dus geen KBO-nummer kunt aanvragen, dan kunt u een aanvraag tot toegang richten aan de FOD Financiën. Daartoe vult u het aanvraagformulier volledig in, ondertekent het en stuur het per mail of per post naar :

FOD Financiën - Dienst Belcotax-on-web
North Galaxy A21
Koning Albert II laan 33, bus 25
1030 BRUSSEL
belcotax@minfin.fed.be

 Aanvraagformulier (voor personen die NIET beschikken over een KBO-nummer) (DOCX, 47.73 KB)

Als uw aanvraag aanvaard wordt kennen wij u een refertenummer toe (met dezelfde vorm als een ondernemingsnummmer) dat gebruikt zal worden om u te identificeren als afzender binnen Belcotax-on-web. Als u de bevestiging hebt gekregen kunt u inloggen via de link 'Inloggen met de e-ID voor gebruikers zonder KBO-nummer'. U steekt uw e-ID in de kaartlezer, klikt op login, geeft uw pincode in en u krijgt toegang tot de toepassing.

Opgelet : heeft het Team Inning van Mechelen u een refertenummer toegekend voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing of de voorschotten? Gebruik dan dit refertenummer als identificatie op niveau van schuldenaar in Belcotax-on-web. U komt hiervoor in aanmerking indien u fiches 281.30 indient in Belcotax-on-web voor de betaling van onderhoudsgelden aan niet-inwoners.