Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand mei 2020

Datum:

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand mei uitgevoerd worden na 19/05/2020.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2020 vastgesteld op het nettobedrag van 2.200 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.