Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Richtlijnen voor de btw-maandaangifte van april 2020

Datum:

De maandaangifte van april 2020 kan in het kader van de coronamaatregelen, zoals reeds aangekondigd, nog tijdig worden ingediend tot 05.06.2020.

De starters en de indieners met een vergunning maandelijkse teruggave kunnen hun btw versneld terugkrijgen, op voorwaarde dat ze deze aangifte tijdig indienen. Uitzonderlijk is dat uiterlijk op 24 mei in plaats van op 20 mei 2020.

Er is echter geen veralgemeende versnelde btw-teruggave meer voor de gewone maandaangevers voor hun btw-aangiften voor april 2020.