Producten op basis van cannabis - andere soorten rooktabak

Datum:
11 april 2019

Recent werden voor roken bestemde kruidenproducten op de markt gebracht die cannabidiol (CBD) en een zeker gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) bevatten.
Dergelijke voor roken bestemde producten die een THC-gehalte bevatten van minder dan 0,2% worden aangemerkt als "andere soorten rooktabak" en worden dan ook als dusdanig belast.
In deze Downloadable file nota (PDF, 169.8 KB) vindt u de verwijzing naar de wettelijke bepalingen waaraan de verpakking van deze producten moet voldoen, en de verwijzing naar de regels m.b.t. het fabriceren en het in de handel brengen van deze tabaksproducten.