Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Kennisgeving aan de marktdeelnemers die een activiteit uitoefenen in de exclusieve economische zone of op het continentaal plat van België

Datum:

Exploiteert u een kunstmatig eiland, een vaste of drijvende installatie of een andere structuur die zich op het continentaal plat of in de exclusieve economische zone van een lidstaat bevindt?

Vanaf 21 oktober 2020 moeten exploitanten, die stalen windmolenmasten uit China naar het gebied voor de kust, dit wil zegen in de exclusieve economische zone of op het continentaal plat, brengen, een aangifte van ontvangst van deze producten aan de douaneautoriteiten voorleggen.

Meer informatie over de toe te passen procedure kunt u op Tarbel terugvinden.