Leegstand of improductiviteit

Vanaf 1 januari 2021 zal de onroerende voorheffing van onroerende goederen in het Waalse Gewest verwerkt worden door de Waalse belastingdienst (SPW Fiscalité).

U hoeft zelf niets te doen.

Voor al uw vragen of verzoeken kunt u vanaf 1 januari 2021 terecht bij de SPW Fiscalité.

Meer info

Vermindering voor "leegstand of improductiviteit"

Kan ik een proportionele vermindering van onroerende voorheffing krijgen voor de leegstand of improductiviteit van mijn gebouw?

Om van een vermindering van één jaar te kunnen genieten moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Een niet-gemeubileerd gebouwde onroerend goed.
 • De leegstand en de improductiviteit van het gebouw moeten tijdens het jaar minstens 180 dagen geduurd hebben.
 • De improductiviteit moet onvrijwillig zijn:
  • Moet het gevolg zijn van redenen onafhankelijk van de wil van de eiser.
  • Zoeken naar nieuwe huurders (mits aangetoond).

Om van een vermindering van meer dan één jaar te kunnen genieten is het noodzakelijk dat de eiser bewijst dat: 

 • ​hij zijn werkelijke rechten niet kan uitoefenen,
 • de onmogelijkheid om zijn werkelijke rechten uit te oefenen het gevolg is van:
  • een ramp,
  • overmacht,
  • administratieve of gerechtelijke procedures.

Bij wijze van voorbeeld kunnen volgende redenen kunnen niet worden ingeroepen als overmacht: ziekte, familiale redenen, indeling van de gebouwen, hoge kostprijs van de werken, mislukte verhuur of verkoop, ongezond gebouw (voor verbetering vatbaar).